مشوق‌های مالیاتی در حوزه گردشگری استان خوزستان اعطا می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره‌ میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه همکاری استانداری و میراث فرهنگی خوزستان برای اعطای مشوق‌های مالیاتی گفت: خوزستان به سیاست‌های تشویقی و حمایتی بیشتری در حوزه گردشگری نیاز دارد.

ادامه مطلب

view:135 منبع: تسنیم - 1 سال پیش