مشمولان سهام عدالت مراقب سودجویان باشند واگذاری سرخابی ها شاید وقتی دیگر

سبحانی با بیان اینکه مشمولان سهام عدالت مراقب برخی سود جویی‌ها از قبیل کارت ثبت نام و یا تکمیل فرم در سایت‌های با این عنوان باشند، گفت: در صورت مصوبه جدیدی از سوی دولت یا مجلس شاید سرخابی‌ها واگذار شوند.

ادامه مطلب

view:160 منبع: ویستا - 1 سال پیش