مشخص شدن دلیل جابجایی دانش آموزان برخی مدارس کرمان

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: نامقاوم بودن مدارس دلیلی بر جابجایی دانش آموزان برخی مدارس کرمان بوده است.

ادامه مطلب

view:82 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش