مشارکت ۶ هزار ایرانی در پویش «قرار آسمانی»

۶ هزار نیکوکار در پویش «قرار آسمانی» با محوریت جمع آوری کمک برای آزادی زندانیان غیرعمد مشارکت کردند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش