مشارکت کمرنگ کلانشهری ها درسرشماری

وزیر ارتباطات از مشارکت کمرنگ ساکنان کلانشهرها در طرح سرشماری اینترنتی یاد کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد سرشماری به شکل اینترنتی انجام شده که بر این مبنا رتبه دوم دنیا را به دست آورده ایم.

ادامه مطلب

view:69 منبع: ویستا - 1 سال پیش