مشارکت شاه کلید نوسازی بافتهای فرسوده

شهردارآنلاین: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: شاه کلید نوسازی بافتهای فرسوده مشارکت مردم ساکن و مالک در بافت به عنوان نقطه محرک اصلی است که باید در مرکز هدف قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:1 منبع: شهردار انلاین - 1 هفته پیش