مشارکت سرمایه‌های مردمی در قالب تأمین مالی جمعی کسب و کارهای نوپا متحول می‌شود ؟

سرمایه یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در پیشرفت کسب و کارهای نوپا به شمار می رود،امری که به اعتقاد برخی کارشناسان با اجرایی شدن صحیح مدل جدید طرح تأمین مالیِ جمعی،با توفیقات برجسته ای همراه خواهد شد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش