مسی در دوران سرطان آبیدال به او چه گفت؟

اریک آبیدال یکی از ورزشکاران معروفی است که توانسته بیماری مهلک سرطان را شکست دهد.

ادامه مطلب

view:52 منبع: افکار - 3 ماه پیش