مسیر بی‌سرانجام شکایت از بدعهدی آمریکا در برجام

وزیر خارجه در نامه‌ای به موگرینی بدون اشاره صریح به نقض برجام از سوی آمریکا، خواستار تشکیل کمیسیون مشترک برجام شد.

ادامه مطلب

view:174 منبع: فردا - 1 سال پیش