مسعود شجاعی در کنار دانشجویان بسیجی در خوزستان

اما بدون شک گل سرسبد اتفاقات خوزستان تعامل زیبای بسیج دانشجویی دانشگاه اهواز با کاپیتان تیم ملی فوتبال بود.

ادامه مطلب

view:14 منبع: بولتن نیوز - 4 ماه پیش