مسببان برجامِ نقض شده پشت تریبون های یکطرفه رسانه ملی چرا صداوسیما پس از گذشت چهارسال از «دکتر جلیلی» دعوت نمی‌کند؟!

در این راستا، شاید بتوان اصلی ترین منتقد برجام را «دکتر سعید جلیلی» دانست. کسی که به واسطه تجربه و حضور در راس تیم مذاکره کننده هسته ای سابق و از سوی دیگر کار تخصصی درباره پرونده هسته ای، نه تنها به ابعاد فنی و حقوقی برجام اشراف کامل دارد بلکه به لحاظ سیاسی و گفتمانی نیز نگاه کاملا متفاوتی با عوامل و حامیان برجام دارد اما در 4 سال گذشته رسانه ملی حتی یک بار نیز در هیچ یک از برنامه های مورد اشاره فرصتی برای حضور وی فراهم نکرده است!

ادامه مطلب

view:46 منبع: رجا - 10 ماه پیش