مسئول قرارگاه فضای مجازی سازمان بسیج مشخص شد عکس

رئیس سازمان بسیج در حکمی مسلم معین را به عنوان مسئول جدید قرارگاه فضای مجازی این سازمان منصوب کرد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: پارس - 4 ماه پیش