مسئولان دوتابعیتی کشور شناسایی شدند

عضو هیئت تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی و دارای گرین کارت از تدوین گزارش تحقیق و تفحص هیئت متبوع خود خبر داد.

ادامه مطلب

view:34 منبع: پارسینه - 3 ماه پیش