مسئولان در شکوفایی اندیشه‌های نخبگان تاثیرگذارهستند

رییس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: مسئولان در شکوفایی اندیشه‌های نخبگان تاثیرگذارهستند.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش