مسئولان در شکوفایی اندیشه‌های نخبگان تاثیرگذارهستند

رییس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: مسئولان در شکوفایی اندیشه‌های نخبگان تاثیرگذارهستند.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش