مسئولان به فکر مدیریت مصرف بنزین باشند مازاد نیاز مردم، بنزین در کشور تولید خواهد شد

ادامه مطلب

view:5 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش