مسئولان باید به قانون عمل کنند

بروجرد - ایرنا - عضوشورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشورگفت: مسئولان باید خدمتگزار مردم باشند و عمل به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ادامه مطلب

view:10 منبع: ایرنا - 2 ماه پیش