مسئولان بايد به قانون عمل کنند

خبرگزاري آريا - بروجرد - ايرنا - عضوشوراي سياست گذاري ائمه جمعه کشورگفت: مسئولان بايد خدمتگزار مردم باشند و عمل به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

ادامه مطلب

view:23 منبع: آریا - 5 ماه پیش