مزایای ویژه استقرار در شهرک‌های صنعتی برای واحدهای تولیدی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی گفت : واحد‌های تولیدی از مزایای ویژه استقرار در شهرک‌های صنعتی برخوردار می شوند .

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش