مرگ کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه سوم

روز گذشته در ساری، یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه سوم ساختمان جان خود را از دست داد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: ایلنا - 3 ماه پیش