مرگ دلخراش کودک 8 ماهه در اثر گرمای 43 درجه تصاویر

پدر این کودک که اکنون متهم به آدم کشی است این کودک را برای چندین ساعت در اتاق خوابی با هوای نامناسب رها کرده بود.

ادامه مطلب

view:93 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش