مرگ تلخ کودک 6 ساله در استخر آب در مشگین شهر

رکنا: کودک شش ساله مشگین شهری دراستخر آب سقوط کرد و فوت کرد.

ادامه مطلب

view:75 منبع: تی نیوز - 10 ماه پیش