مرمت غیراصولی بزرگترین غار دست ساز جهان

مرمت غار سنگ شکنان جهرم به عنوان بزرگ ترین غار دست ساز جهان به علت غیراصولی بودن متوقف شد .

ادامه مطلب

view:118 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش