مرز بندی سنی شبکه های اجتماعی کودکان را محدود می کند با اجازه وارد شوید

سایت linneyville گزارشی را منتشر کرده که در آن محدوده سنی برای دارندگان حساب کاربری در شبکه های اجتماعی و برخی برنامه های کاربردی مشخص شده است.

ادامه مطلب

view:151 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش