مردی پس از کشتن همسرش ،خودزنی کرد جنایت خانوادگی درخایابان گاندی

مرد خشمگین 38 ساله ساعتی قبل و درجنایتی هولناک،همسرجوانش را مقابل چشمان فرزندانش کشت وبعدهم خودزنی کرد.

ادامه مطلب

view:41 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش