مردم منتظر پاسخ جدي مسئولان به آمريکا در قبال نقض برجام هستند

خبرگزاري آريا - وزير کشور دولت سازندگي گفت: آمريکا در اين تحريم و تحريم‌هاي قبلي نقض برجام انجام داده لذا مردم منتظر پاسخ جدي مسئولان به آمريکا هستند.

ادامه مطلب

view:3121 منبع: آریا - 1 سال پیش