مردم مردم کرده اما هنگام رانت‌های اقتصادی آن‌ها را فراموش می‌کنیم بعد از اجرای قانون هوای پاک به فریاد کارخانه‌ها توجه نمی‌کنیم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زیاد مردم مردم می‌کنیم، اما وقتی رانت‌های اقتصادی پیش می‌آید آن‌ها را فراموش می‌کنیم.

ادامه مطلب

view:36 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش