مرجع تشخیص از کارافتادگی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کجاست؟

طبق قانون تأمین اجتماعی سه حالت برای اینکه افراد از کارافتاده تلقی شوند، پیش‌بینی شده است.

ادامه مطلب

view:74 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش