مرا به حاشیه شهر برد تا بلیط ترکیه را به من بدهد اما بدون توجه به التماسهایم مرا آزار و اذیت کرد عکس

مرد جوان که با فریب زنی ۴۰ میلیون تومان به جیب زده و به آزارو اذیت وی دست زده بود، به دام افتاد. او می گفت در سفارت آلمان آشنا دارد و می تواند برایم ویزای شینگن تهیه کند. او با حرف هایش اعتمادم را جلب کرد وقرار شد من به او ۷۰ میلیون تومان بپردازم تا در کوتاهترین زمان برایم ویزای شینگن بگیرد. وی ادامه داد: من ۴۰ میلیون تومان به او پول دادم و او هر بار مرا در جریان مراحل تهیه ویزا قرار می داد. آخرین بار به من گفت که باید به کشور ترکیه بروم و بعد از چند روزاقامت در آنجا برای زندگی به آلمان بروم.اما ...

ادامه مطلب

view:91 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش