مراکز ماده 15 و 16 آذربایجان شرقی به 63 هزار معتاد خدمات ارایه کرد

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی گفت: طی یک سال اخیر مراکز بازپروری ماده 15 و مرکز ماده 16 به افزون بر 63 هزار نفر از معتادان استان خدمات ارایه کرده است.

ادامه مطلب

view:71 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش