مرادی در صدر دسته 94 کیلوگرم

سهراب مرادی وزنه بردار تیم ذوب آهن با محاسبه رکوردهایش در جام باشگاه ها در صدر جدول وزنه برداران دسته 94 کیلوگرم ایستاد.

ادامه مطلب

view:128 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش