مراجع و علما در برابر اظهارات روحانی سکوت نکنند سخنان روحانی ناشی از بی‌سوادی و برای همفکری با روشنفکرنماها است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم:عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در دوره نهم بابیان این‌که صحبت‌های روحانی ناشی از بی‌سوادی و برای همفکری با روشنفکرنماها است، گفت: مراجع عظام و علما در برابر اظهارات روحانی سکوت نکنند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: قم فردا - 1 سال پیش