مذاکره کننده آمریکایی برجام استعفا داد

«تام شانون» که ازاو به عنوان سومین مقام در وزارت امورخارجه آمریکا نام برده می شود و در جریان گفت وگوها میان ایران و پنج به علاوه یک، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده آمریکایی بود، اعلام کرد که بزودی از مقام خود کناره گیری می کند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: افکار - 9 ماه پیش