مذاکره شهرداری اصفهان برای خرید دستگاه تغذیه برای چراغ های راهنمایی

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان گفت : با یک شرکت خصوصی برای تجهیز چهارراه‌ها به UPS مذاکره شده و قرار است به زودی در مورد مبلغ نهایی و نحوه اجرا صحبت شود.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش