مذاکرات پتروشیمی با دومینک جونز

پتروشیمی به دنبال جذب بسکتبالیست 29 ساله آمریکایی است.

ادامه مطلب

view:7 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 هفته پیش