مدیر فنی والیبال نشسته ایران: آینده درخشانی در انتظار است

تهران - ایرنا - مدیر فنی تیم والیبال نشسته بانوان ایران گفت: قرار گرفتن چهار بازیکن والیبال نشسته بانوان در فهرست10 بازیکن برتر دنیا نشاندهنده آن است که آینده درخشانی در انتظار والیبال نشسته ایران است.

ادامه مطلب

view:180 منبع: ایرنا - 1 سال پیش