مدیر ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی عنوان شد جانمایی 34هزار هکتار از اراضی فرودگاه های کشور دریافت 200 فقره سند تک برگ فرودگاهی

مدیر ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی شرکت فرودگاه ها با اشاره به جانمایی 34هزار هکتار از اراضی فرودگاه های کشور، از انجام همه مراحل قانونی و دریافت 200 فقره سند تک برگ متعلق به 12هزار هکتار از مساحت جانمایی شده، - جانمایی 34هزار هکتار از اراضی فرودگاه های کشور/ دریافت 200 فقره سند تک برگ فرودگاهی مدیر ساماندهی عرصه و اماکن فرودگاهی شرکت فرودگاه ها با اشاره به جانمایی 34هزار هکتار از اراضی فرودگاه های کشور، از ... منبع خبر: فارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:7 منبع: قطره - 4 ماه پیش