مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند معرفی متخلفان به قوه قضائیه مشکلات زیادی را در انتخابات شوراها شاهد بودیم

قم فردا: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد طبق روال، گزارش‌هایی در زمینه تخلفات انتخاباتی داشتیم که برای دوستان‌مان در قوه قضائیه ارسال کردیم و مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند که به این قوه معرفی شدند.

ادامه مطلب

view:52 منبع: قم فردا - 1 سال پیش