مدال آور وزنه برداری سارق از آب درآمد

یکی از مدال آوران وزنه برداری آسیا بعد از ۱۰۰ فقره سرقت دستگیر شد.

ادامه مطلب

view:10 منبع: تی نیوز - 1 ماه پیش