مدال آور وزنه برداری سارق از آب درآمد

یکی از مدال آوران وزنه برداری آسیا بعد از ۱۰۰ فقره سرقت دستگیر شد.

ادامه مطلب

view:32 منبع: تی نیوز - 6 ماه پیش