مدافع برزیل: بلژیکی‌ها از ما می‌ترسند

مدافع تیم ملی برزیل، میراندا معتقد است با توجه به صحبت‌های دیروز وینسنت کمپانی، مدافع بلژیک می‌توان نتیجه گرفت که شیاطین سرخ از سلسائو ترسیده‌اند.

ادامه مطلب

view:31 منبع: برترین ها - 4 ماه پیش