مختصات فعالیت‌های ارزی بانک تجارت؛ بازگشت به قله

وی یادآور شد: بانک تجارت به منظور تحکیم همکاری با سوئیفت، اخیرا درصد سهم خود از سوئیفت را افزایش داده و آخرین ارتباطاتی که با اروپایی‌ها برقرار کرده‌ایم، آنها درصد دور از دسترس شدن سوئیفت را تقریبا صفر اعلام کرده‌اند.

ادامه مطلب

view:13 منبع: فرارو - 4 ماه پیش