مخالفت منصوریان با یک معاوضه، حسرت برای استقلالی ها

اگر منصوریان به آن معاوضه جواب مثبت می داد، بی تردید استقلال وضعیت مطلوب تری نسبت به حال حاضر داشت.

ادامه مطلب

view:152 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش