محکومیت یک هزار میلیاردی متخلفان در طرح کشیک نوروزی تعزیرات تشکیل بیش از 59 هزار پرونده تخلفاتی

رئیس ستاد طرح نظارتی کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک هزار میلیارد ریالی متخلفان در طرح کشیک نوروزی خبر داد.

ادامه مطلب

view:88 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش