محور مقاومت باید در جنگ اقتصادی هم پیروز شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: محور مقاومت می‌بایست در عرصه جنگ اقتصادی نیز پیروز شود تا راه تسلط دشمنان اسلام به طور کامل مسدود شود.

ادامه مطلب

view:55 منبع: فارس - 7 ماه پیش