محور دستيابي به توسعه بهره گيري از ظرفيت نخبگان است

خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مرکزي گفت: محور دستيابي به توسعه پايدار تکيه بر دانش و استفاده هدفمند از ظرفيت افراد نخبه و با تجربه در حوزه تصميم سازي و اجرا است.

ادامه مطلب

view:11 منبع: آریا - 4 ماه پیش