محمود صادقی: حقوق نمایندگان بدون رانت موقعیت 17 تا 21 میلیون تومان است

از حقوقی که از مجلس دریافت کردم، گفتم که حقوقم نسبت به خدماتی که به مردم می‌دهیم، زیاد است و به‌محضی که این مسئله را در یک کانال تلگرامی اعلام کردم، با هجمه نمایندگان همکارم روبرو شدم.

ادامه مطلب

view:128 منبع: آفتاب - 1 سال پیش