محمد بنا: من برنمی‌گردم

«من انگیزه‌ای در سوریان برای حضور روی تشک کشتی نمی‌بینم. سوریان آدم باهوشی است و شرایط را کاملاً درک می‌کند. شرایط سنی من هم اجازه نمی‌دهد که به کشتی بازگردم.»

ادامه مطلب

view:39 منبع: پارسینه - 10 ماه پیش