محسن هاشمی: آیت الله هاشمی معتقد بود توسعه پایدار و احزاب بعد از توسعه شهری به وجود می‌آید

رییس شورای شهر تهران گفت: در جوامع مردم سالار احزاب نقش مهمی در رسیدن به توسعه پایدار شهری دارند.

ادامه مطلب

view:37 منبع: انتخاب - 6 ماه پیش