محدودیت مالی مانعی بر سر راه والیبالیست‌های خراسان جنوبی

مسئول هیئت والیبال خراسان جنوبی گفت: هیات والیبال در بحث تامین منابع مالی مورد نیاز دچار چالش شده است و در این زمینه فدراسیون والیبال به طور نسبی کمک می‌کند.

ادامه مطلب

view:79 منبع: دانا - 11 ماه پیش