محدوده منطقه ویژه پارس تعیین تکلیف می‌شود

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر گفت: زمین‌های روستا‌هایی که در محدوده ۳۰ هزار هکتاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرار دارند، تعیین تکلیف می‌شود.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش