محاکمه ۳ مامور ناجا در پی مرگ یک جوان

سه مأمور پلیس به اتهام مباشرت در قتل پسری جوان در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستادند اما هر سه منکر اتهام قتل شدند.

ادامه مطلب

view:42 منبع: فرارو - 9 ماه پیش